Proiectul TAEJ - Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar

Proiect cofinanțat din Fondul European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

De partea adevărului și a dreptății,
OAMENI PENTRU JUSTIȚIE. JUSTIȚIE PENTRU OAMENI

Sistemul Judiciar

Sistemul judiciar din România este unul complex, având o serie de particularități. Cu toate acestea, când spui justiție spui independență, tratament egal, imparțialitate. Spui echilibrul societății. Dar mai presus de orice, spui aplicarea legilor.

Viziunea sistemului judiciar din România este aceea a unui sistem independent, modern, echitabil, transparent și accesibil pentru cetățean, care să răspundă în mod eficient nevoilor societății actuale.

AFLĂ MAI MULTE

INSTITUȚII

Înalta Curte de Casație şi Justiție şi celelalte instanțe judecătorești

este singura instanță supremă care funcționează în România și este organizată în 4 secţii: secția civilă şi de proprietate intelectuală, secția penală, secția comercială, secția de contencios administrativ și fiscal

AFLĂ MAI MULTE

Ministerul Public

este parte componentă a autorității judecătorești și își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete. Acesta reprezintă în activitatea judiciară interesele generale ale societății, apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor.

AFLĂ MAI MULTE

Consiliul Superior al Magistraturii

este o instituție independentă, dedicată sistemului judiciar, care deși nu are o relație directă cu cetățeanul, prin atribuțiile sale este indispensabilă pentru buna funcționare a justiției în România.

AFLĂ MAI MULTE

Institutul Național al Magistraturii

este instituția publică cu personalitate juridică, coordonată de Consiliul Superior al Magistraturii.

AFLĂ MAI MULTE

Școala Națională de Grefieri

este o instituție publică de formare judiciară, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.

AFLĂ MAI MULTE

Inspecția Judiciară

este instituția care acționează în cadrul Consiliul Superior al Magistraturii și are atribuții de analiză, verificare și control în ceea ce privește activitatea judecătorilor și procurorilor

AFLĂ MAI MULTE

Ministerul Justiției

contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

AFLĂ MAI MULTE

Oameni pentru justiție

Dincolo de instituții sunt întodeauna oameni, adevărați profesioniști în domeniu, care acționează cu independență, profesionalism și etică.

Justiție pentru oameni

În fața justiției, fiecare cauză contează. Ori de câte ori îți sunt încălcate drepturile și libertățile, amintește-ți că ai justiția de partea ta.

Acest website reprezintă unul dintre canalele de informare din cadrul campaniei "OAMENI PENTRU JUSTIȚIE. JUSTIȚIE PENTRU OAMENI”.

Obiectivul principal al campaniei îl reprezintă informarea publicului larg cu privire la activitatea sistemului judiciar și rolul justiției în societate.

În cadrul campaniei vom promova informații de interes public privind serviciile furnizate de instanțe și instituții juridice de interes.

Informațiile promovate în cadrul campaniei vor putea fi urmărite atât în mediul off-line, pe canalele media TV, radio și panouri stradale, cât și în mediul on-line, pe platformele Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube.

Acest website reprezintă un material informativ din cadrul campaniei, nu se acordă asistență juridică sau informații privind serviciile juridice.