Sistemul judiciar

Despre sistem

Sistemul judiciar din România este unul complex, având o serie de particularități. Cu toate acestea, când spui justiție spui independență, tratament egal, imparțialitate, spui echilibrul societății, dar mai presus de orice, spui aplicarea legilor.


Viziunea sistemului judiciar din România este aceea a unui sistem independent, modern, echitabil, transparent și accesibil pentru cetățean, care să răspundă în mod eficient nevoilor societății actuale.

Valori

Valorile care ghidează activitatea la nivelul întregului sistem judiciar sunt:

Profesionalismul

Respectul față de lege

Corectitudinea

Integritatea

Componența

Principalele instituții din cadrul sistemului judiciar din România sunt: