Școala Națională de Grefieri

 

Școala Națională de Grefieri este o instituție publică de formare judiciară, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Școala Națională de Grefieri realizează:

  • Recrutarea și formarea inițială a viitorilor grefieri
  • Formarea continuă a grefierilor, precum și a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea. 

Școala Națională de Grefieri nu face parte din sistemul național de învățământ. 

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul: www.grefieri.ro.