Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte Instanțe Judecătorești

 
 

Înalta Curte de Casație și Justiție este singura instanța supremă din România și este organizată în 4 secții (secția civilă şi de proprietate intelectuală, secția penală, secția comercială, și secția de contencios administrativ și fiscal) și Secțiile Unite, fiecare cu competență proprie.

În cadrul instanței funcționează şi Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum și completurile de câte 5 judecători.

Î.C.C.J. asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești, dar judecă și căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de curțile de apel, precum și alte cause stabilite în competența sa prin lege.

Curțile de apel (în număr de 15) sunt instanțe în circumscripția cărora funcționează mai multe tribunale și tribunale specializate. Acestea judecă atât căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii și de tribunale, cât și alte cauze anume prevăzute de lege în competența lor.

 Tribunalele (în număr de 42) sunt organizate la nivelul fiecărui județ și al mun. București și au, de regulă, sediul în municipiul reședință de județ. În circumscripția fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile din județ, sau după caz, din mun. București.

Tribunalele judecă în primă instanță cauzele prevăzute de lege în competența lor, precum și căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii.

Judecătoriile (176 în total) sunt instanțe organizate la nivel local, în județele și sectoarele capitalei țării, care judecă în primă instanță numai cauzele anume prevăzute de lege.

Instanțele militare – tribunalele militare (București Cluj, Iași și Timișoara) și Curtea Militară de Apel judecă în materie penală infracțiunile date prin lege în competența lor.

 
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul: www.iccj.ro.