MINISTERUL JUSTIȚIEI

 

Ministerul Justiției contribuie la buna funcționare a sistemului judiciar și la asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public, apărarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești.

𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐥𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐢 𝐚𝐥𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐭̦𝐢𝐞𝐢:

✓ elaborarea politicilor publice, strategiilor și planurilor de acțiune în domeniul justiției, al prevenirii și combaterii corupției și formelor grave de criminalitate

✓ elaborarea, coordonarea și evaluarea aplicării strategiilor și a programelor și promovarea acestora

✓ reglementarea cadrului normativ și instituțional al sistemului judiciar și al înfăptuirii justiției ca serviciu public

✓ formularea de propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competență.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul: www.just.ro.