Judecători

Judecătorii sunt magistrații care au, potrivit legii, atribuția de a soluționa procesele în cadrul unei instanțe de judecată, prin pronunțarea unei hotărâri.
Scopul pentru care aceste atribuții sunt încredinţate judecătorilor este acela al înfăptuirii justiţiei prin aplicarea legii, asigurându-se că orice persoană se bucură de drepturile şi/sau bunurile care îi aparţin în mod legal şi de care a fost sau poate fi lipsită în mod ilegal.
 

În România, judecătorii sunt specializați în soluționarea următoarelor tipuri de cauze:

  • cauze civile și de executare silită în materie civilă
  • cauze penale și de punere în executare a hotărârilor pronunțate în materie penală
  • cauze comerciale
  • cauze în materie de dreptul familie și minori
  • cauze de contencios administrativ și fiscal
  • cauze în materie de conflicte de muncă și asigurări sociale
  • cauze militare.

 

sursa: https://bit.ly/3JXRxZS