Etică și conduită

 

Etica, profesionalismul, respectul față de lege, corectitudinea și integritatea sunt valorile fundamentale care ghidează activitatea la nivelul întregului sistem judiciar.

 

Calități și virtuți ale magistraților:

1. Înțelepciune

Înțelepciunea este o calitate de bază, necesară pentru îndeplinirea funcției de magistrat.

Pentru un magistrat, înțelepciunea este definită de calmul și prudența cu care abordează orice litigiu și de obiectivitatea pe care o are față de părți și de faptele pe care le judecă.

Totodată, magistrații dau dovadă de înțelepciune prin cunoașterea realității și a legislației în vigoare, precum și printr-un comportament rezonabil, corect și prudent.

 

2. Loialitate

Profesia de magistrat este necesar a fi exercitată cu loialitate atât față de Constituție și de instituțiile democratice din stat, cât și față de drepturile fundamentale, de lege și procedură și față de organizarea sistemului judiciar.

Magistrații acționează în numele legii și depun prin jurământ promisiunea simbolică de loialitate în respectarea supremației acesteia.

 

3. Umanitate

Magistrații trebuie să-și manifeste în mod permanent umanitatea prin respectul față de persoane și față de demnitatea acestora.

Magistrații tratează fiecare persoană în parte cu deosebită considerație și dau dovadă de echilibru în aplicarea legii, întrucât pun în balanță empatia, compasiunea, bunătatea, disciplina și severitatea, astfel încât măsurile adoptate de aceștia să fie percepute ca fiind legitime și corecte.

Comportamentul magistraților are la bază respectul față de oameni, ținând cont de totalitatea caracteristicilor lor, fie că sunt fizice, culturale, intelectuale sau sociale, fie că țin de rasa sau sexul persoanei.

 

4. Curaj

În exercitarea atribuțiilor lor profesionale, magistrații trebuie să dea dovadă de curaj.

Acționând în numele legii, curajul este un element important pentru a face față diferitelor presiuni politice, sociale și de opinie și a nu ceda în fața provocărilor societății moderne.

 

5. Seriozitate și prudență

Seriozitatea și prudența unui magistrat reies din modul său de a se comporta. Acesta trebuie să aibă tot timpul un comportament corespunzător.

Seriozitatea este dată de solemnitatea pe care magistrații trebuie să o aibă în timpul procedurilor juridice, însă nu în mod excesiv și fără o stare de spirit nepotrivită.

Pentru a fi prudent, un magistrat trebuie să îmbine cunoștințele sale în materie de drept și cele privind circumstanțele particulare ale cauzei, într-un mod argumentat, păstrându-și totodată simțul practic.

Un magistrat nu trebuie să fie lipsit de prudență nici în viața sa profesională și nici în cea privată, pentru a păstra încrederea cetățenilor în sistemul judiciar și în instanțe.

 

6. Muncă

Profesia de magistrat necesită multă muncă susținută și efort intelectual persistent.

Magistrații trebuie să aibă capacitate de lucru și înțelegere pentru a-și dezvolta abilitățile judiciare și a-și valorifica cunoștințele profesionale.

Pentru a lucra eficient, este nevoie ca magistrații să dea dovadă de autodisciplină și bună organizare a muncii pentru a face față stresului și frustrării.

 

7. Ascultare și comunicare

În profesia de magistrat, ascultarea este importantă pentru a înlătura părtinirile și prejudecățile. Această calitate implică nu numai o reală deschidere și receptivitate, ci și capacitatea de a se pune pe sine sub semnul întrebării.

Pentru a avea o bună comunicare, magistrații se exprimă moderat, cu respect, nediscriminatoriu și cu seninătate.

Pentru ca hotărârile și acțiunile magistraților întreprinse în numele legii să fie înțelese în mod corespunzător de către orice persoană, comunicarea trebuie să fie clară, fără loc de interpretări.