Registratura

 

Registratura este compartimentul unde se primesc şi se înregistrează cererile de chemare în judecată şi orice alte cereri sau acte în legătură cu dosarele instanței.

Cererile se depun personal sau prin reprezentant (avocat, consilier juridic sau mandatar cu procură specială), prin poștă, prin poștă electronică la adresa de e-mail a instanței, prin curier sau prin fax.

 

Tot registratura repartizează la secții și la celelalte compartimente actele de sesizare a instanței, dosarele provenind de la celelalte instanțe și restul corespondenței, expediază dosarele soluționate ori corespondența și întocmește conceptele pentru citarea părților în dosare, urmărind totodată expedierea acestora, ţine registrele şi condicile pentru evidența activității instanței.