Arhiva

Arhiva este compartimentul care gestionează dosarele din instanță, unde părţile pot solicita studierea acestora.

Dosarele şi registrele instanței se pot consulta conform programului de lucru afişat, pe baza unei cereri scrise, aprobate de şeful compartimentului, fiind necesară prezentare unui act de identitate.

 

Nu este permisă părăsirea arhivei cu dosarul sau detașarea de acte din dosare.

Fotocopierea actelor din dosar este permisă numai cu încuviințarea președintelui instanţei sau a judecătorului desemnat de acesta şi în prezenţa unui angajat al arhivei.

 

Grefierii arhivari pregătesc dosarele pentru ședințele de judecată, asigură circuitul acestora în cadrul instanței ori trimiterea către alte instanțe, păstrează, de asemenea, mapele de hotărâri, registrele și condicile de ședință.