Avocați

Avocații promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale oamenilor.
Avocații asistă şi reprezintă persoanele fizice şi juridice în faţa instanţelor judecătoreşti și organelor de urmărire penală.
Avocații sprijină actul de justiție, îndrumând justițiabilii în procedurile judiciare, pentru asigurarea respectării legii.