Arbitri

Părțile în conflict pot alege ca soluționarea litigiului dintre ele să fie realizată de către o instanță arbitrală, alcătuită din arbitri desemnați de părți.
Modul în care litigiul este soluționat de către arbitri poate fi cenzurat, în condițiile prevăzute de lege, de către instanța judecătorească.