Litigii între profesioniști

Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere. Raporturilor dintre profesioniști li se aplică dispozițiile dreptului comun. Calitatea de profesionist a părții nu constituie prin ea însăși un criteriu pentru stabilirea competenței tribunalelor/completurilor specializate.

Litigiile între profesioniști necesită, pentru soluționarea lor optimă și rapidă, o specializare a judecătorilor. De aceea, au fost înființate tribunale specializate (Tribunalul specializat Cluj, Tribunalul specializat Mureș și Tribunalul specializat Argeș), iar la nivelul tribunalelor există secții specializate.

 

Iată câteva dintre cele mai frecvente litigii între profesioniști:

  • Sunt litigii între profesioniști și, de exemplu, procesele referitoare la cererile în materie de insolvență;
  • Sunt litigii între profesioniști procesele referitoare la cererile în materia societăților comerciale și a altor societăți, cu sau fără personalitate juridică, precum și în materia registrului comerțului, inclusiv cererile privind retragerea din societate și drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale;
  • Sunt litigii între profesioniști procesele referitoare la cererile care privesc restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenței, cum ar fi publicitatea mincinoasă, abuzul de poziție dominantă, denigrarea concurentului vătămat, etc;
  • Sunt litigii între profesioniști procesele referitoare la cererile privind titlurile de valoare și alte instrumente financiare, cum ar fi cele care privesc cambia, acțiunile, contul current, etc;
  • Sunt litigii între profesioniști procesele referitoare la cererile având ca obiect plata de despăgubiri materiale și morale formulate de terțele persoane păgubite prin producerea accidentelor de circulație îndreptate împotriva asigurătorilor și cele formulate de asigurător împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului;
  • Sunt litigii între profesioniști și cererile privind răspunderea contractuală pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor izvorâte din contracte încheiate între profesioniști, sau al căror obiect material este un bun destinat exploatării „comerciale” sau care se referă la oricare drept invocat în legătură cu acele bunuri;
  • Sunt litigii între profesioniști si cererile privind emiterea unei ordonanțe de plată, pentru obligația de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă;
  • Sunt litigii între profesioniști și cauzele în care sunt implicate ANPC/alte organe ale administraţiei publice si băncile comerciale/profesionistii, atunci când instanţa de judecată este sesizată de ANPC/alte organe ale administraţiei publice. De asemenea sunt litigii între profesioniști și cauzele în care instanța este sesizată de către consumatori în contradictoriu cu profesioniștii, de exemplu pentru anularea clauzelor abuzive din contracte;
  • Sunt litigii între profesioniști și apelurile în cererile formulate în procedura executării silite în materiile ce fac obiectul specializării lor tribunalelor/secțiilor specializate.